Pusiaužiemio džiaugsmai

kovo 26th, 2018 | Posted by admin in Naujienos

Nuo senų laikų buvo manoma, kad Pusiaužiemį iš savo olos apsidairyti išlenda barsukas. Ši diena siejama ir su meška. Esą šią dieną ji verčiasi ant kito šono ir pradeda žįsti kitą leteną. Tai artėjančio pavasario pranašai. Todėl šią dieną būtina pasitikrinti, įvertinti turimus išteklius, pasižiūrėti, kiek liko malkų ir kitų atsargų. Tokią prasmingą dieną mūsų darželio ugdytiniai su pedagogėmis nutarė surengti „Pusiaužiemio“ šventę „Meška verčiasi ant kito šono“, tuo pačiu paskubinti ilgos žiemos išėjimą ir priartinti taip lauktą pavasarį. Miško žvėreliai su šarka priešaky, pakvietė vaikus į savo giraitę, kad padėtų surasti mešką ir apverstų ją ant kito šono. Visiems besilinksminant pabudo meška. Vaikai priėmė ją į savo būrį. Meškutė klausėsi dainelių, kartu šoko ratelius, mėtėsi „sniego“ gniūžtėmis…Pailsusią mešką vaikai patogiai paguldė, apklojo ir niūniuodami užmigdė. Vaikai išgyveno džiugias akimirkas, stengėsi parodyti savo draugiškumą, švelnumą, atjautą.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.