2018 m. Vaikų socializacijos projektas „ Mums gera drauge“

vasario 26th, 2019 | Posted by admin in Naujienos

2018 m. gruodžio 12 d. Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio auklėtojos kartu su vaikučiais visai darželio bendruomenei dovanojo inscenizuotą pasaka „Snieguolė ir septyni nykštukai“. Tai buvo vaikų socializacijos programos ,,Mums gera drauge“ baigiamasis renginys.

Programos metu vyko daug kūrybinių-edukacinių valandėlių:

  • ,,Mano angelas – mama“ edukacinės-kūrybinės valandėlės metu vaikai kartu su Mosėdžio skyriaus renginių organizatore Bronislava Gadeikiene kūrė angeliukus mamytei.
  • Taip pat aplankė Mosėdžio gimnazijos etnokultūros muziejų, sužinojo ir savo rankelėmis palietė įrankius, kuriuos senovėje naudojo mūsų protėviai. Su vaikučiais maloniai bendravo muziejaus vedėja Lina Sėlenienė.
  • Edukacinės valandėlės „Medžio ir žmogaus draugystė“ metu vaikai su auklėtojomis ir Mosėdžio akmenų muziejaus vyr. specialiste Milda Gedgaudiene pasodino šimtmečio ąžuoliuką parke.
  • Kūrybinės valandėlės ,,Mano mėgstamos pasakėlės“ metu Mosėdžio gimnazijos bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė su skaitovų grupe įtraukė vaikus į kūrybinį procesą, padėdami vaikučiams sukurti knygutę ,,Mano mėgstamos pasakėlės“.
  • Edukacinė valandėlė ,,Ir akmenėlis turi širdį“ drauge su Mosėdžio gimnazijos geografijos mokytoju ekspertu Virgiliju Pajarsku praplėtė akiratį apie akmenukų formų įvairovę, vaikai bandė savo kūrybiškumą, kurdami ant akmenukų liaudies meno raštus.
  • Išvykoje į Dinoparką, įsiliejo į pramogas arkliukų karuselėje, veidrodžių labirintuose, geranoriškai nusiteikė bendravimui su įvairių rūšių augintiniais.
  • Edukacinėje išvykoje „Saldūs kepinėliai“ į „Krakių žiburių“ bendruomenės namus, vaikai patys formavo kepinėlių formas ir pačių didžiausiam džiaugsmui – vaišinosi pačių rankelių iškeptais riestainiais. Vaikučius šiltai priėmė bendruomenės narės Irutė Raišutienė ir Irutė Razminienė. Vaikai deklamavo eilėraštukus, dainavo, šoko, klausėsi Irutės Razminienės pasakėlės ,,Kaip ieškojau anūkėlės“.

Vaikų dalyvavimas projekto veiklose atitraukė juos nuo neigiamos socialinės aplinkos, vaikai išmoko kurti draugiškus tarpusavio santykius, dirbti ir pramogauti komandoje, mandagiai ir kultūringai elgtis gamtoje, svečiuose, kelionėse.

Projekto koordinatorė auklėtoja metodininkė Aldona Leilionienė.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.