,,Kaip duonelė atsiranda“

vasario 28th, 2019 | Posted by admin in Naujienos

Minint šv. Agotos duonos dieną, vasario 5 dieną, darželyje vyko edukacinis renginys „ Kaip duonelė atsiranda“. Vaikai sulaukė staigmenos: į renginį atvyko garbingi svečiai – Skuodo rajono Mosėdžio KC renginių organizatorė Bronislava Gadeikienė, parapijos klebonas Egidijus Zulcas, duonos kepijėlė Jolanta Laureckienė.

Šiandiena vaikams sunku įsivaizduoti ilgą rugio grūdo kelią, nuo pirmo susilietimo su motule Žeme iki gardaus ir kvepiančio kąsnio ant stalo. Kad vaikas atsektų duonos gimimo kelią, miela Jolanta pakvietė vaikus ypatingam darbui – duonelės kepimui. Pasipuošė vaikai kepuraitėmis, rišosi prijuostėles. Kol vaikai pasiruošė stalus darbui (pasibarstė miltais, pasidėjo vandens dubenėlį), kepėja dalindama duonos raugą priminė, kad duonelė buvo garbinama ne tik kaip sveikatos šaltinis, bet buvo pagrindinė maitintoja. Šią dieną duona buvo kepama ir šventinama. Vaikai uostė raugintą tešlą, patys suformavo duonos kepalėlius, apibarstė kmynais, pirštuku įspaudė duobutes. Per visą darbo procesą kepėja savo nuoširdžiu bendravimu, pamokymu, puikiu pavyzdžiu po lašelį, po grūdelį dėjo daug žinių į mažas vaikų širdeles, kad gerbtume duoną – mus sotinančią, teikiančią mums jėgų, sąsajai su protėviais ir žemele. O prieš išlydint duonelę,vaikai sudėjo ją į kepimo indus, apglostė drėgnu delniuku, kad neatšoktų pluta. Kol duonelė kepė, meninio ugdymo vadovė Vita Pajarskienė pakvietė vaikučius pakeliauti duonelės gyvenimo keliu. Darbštuolis gaidelis (Arielė) iškapsčiusi grūdelį, sukvietė visą šeimyną linksmam pramogavimui: dainavo daineles, šoko ratelius, žaidė žaidimus, imituodami įvairias su duona susijusias situacijas, praturtinant šventinę programėlę. Su didžiausiu susidomėjimu vakiai žiūrėjo Bronelės Gadeikienės parengtą filmuotą medžiagą apie kepėjos Jolantos darbo vietą ir darbo įrankius skirtus duonelei kepti. Pasklidus iškeptos duonelės kvapui, vaikai su nekantrumu laukė (kaip žemaičiai vadina) savo iškeptos „varnelės“. Parapijos klebonas pašventino duonelę primindamas, jog nuo seno lietuviai tikėjo, kad šv. Agotos dieną pašventinta duona saugo nuo gaisrų, žaibų ar ligų. Atsisveikindamas palinkėjo vaikams branginti duonelę.

Darželio direktorė Laima Drąsutienė padėkojo už labai prasmingą, gražią ir jaukią šventę, už tai kad, skiepija mūsų vaikams pagarbą mūsų protėvių tradicijoms ir papročiams, kad į vaikų širdeles pasėjo gėrio ir pagarbos grūdą…. O šis padovanotas paukštis teprimena, kad duona –už auksą brangesnė.

Renginio organizatorė mokytoja Aldona Leilionienė.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.