EDUKACINĖ VALANDĖLĖ ,,AUDINIŲ GROŽIO PASLAPTIS“

Vykdant tautinį projektą „Tautiniuose raštuose dainuoja Lietuva“, lapkričio 14 d. Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio „Kiškučiai“ grupės penkiamečiams buvo dviguba šventė: pirma – organizuota pažintinė ekskursija į Ylakių kultūros centą, o antra – važiavom geltonuoju autobusiuku. Juk taip smagu važiuoti visiems kartu. Kažkas pasiūlo žiūrėti į dešinę, ten – saulės
apšviesti debesų kalnai. Kairėje – ramia sau žolę dar rupšnoja stipruoliai galvijai. Ylakiuose mus pasitiko audėja Marija, kuri pajuokavo, kad mūsų garbei net bažnyčios varpai suaidėjo. Ilgametė projekto socialinė partnerė kultūros renginių organizatorė Virginija Žitkuvienė jau žinojo kas mus domina šį katrą, todėl įvairiausių dydžių ir spalvų audeklai buvo paruošti apžiūrai, tyrinėjimui, palietimui, net apsirengimui. Ji pravedė edukacinę valandėlę vaikams ir ne vaikams „Audinių grožio paslaptis“. Audimo žinovė Marija pademonstravo gyvai, kaip juda, kruta audimo staklės, kokius triukus atlieka audėjos rankos ir kojos. Nepakartojamas reginys. Pereita ir prie praktinės užduoties – audekluose ieškojom, tyrinėjom raštus, ornamentiką. Jų suradom nemažai: rutuliukas– saulutė, puslankis – mėnulis, kryžiukas – ugnis, trikampiai – žemė, dangus,
gyvatėlė – laikas, net agurko simbolį suradom. Kad pažintinė valandėlė neprailgtų, žaidėm smagų, judrų žaidimą „Esu gražiai išmokinta, moku daliai austi“.

Audimas – grožio pajautimas. Ten slypi tyla, kurioje susikaupė žodžiai. Žodžiai kurie prabyla kitaip, įgaudami kitą pavidalą, formą. Jie tampa ne žodžiais tyloje, o žodžiais, kurie gali būti įvairiai interpretuojami, pritaikomi net pamokomi. Ši kelionė – tarsi koridorius, kuriuo eidami artėjame prie projekto uždarymo, šventinio renginio „Raštai – tautos grožio žiedai“.
Vyr. mokytoja Laima Bernotienė