METODINĖ DIENA

Lapkričio 16d. Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje vyko ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos baigiamasis renginys „Kūrybiškas lauko edukacinių aplinkų kūrimas ir panaudojimas ugdymo procese“. Darželio mokytojos dalijosi gerąja patirtimi su Mažeikių ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojais, vykdė atviras veiklas lauke: mokytojos M. Leilionienė, A.Kubilienė bei V.Pajarskienė pravedė ugdomąją veiklą „Rudens koliažas“, mokytojos L.Bernotienė ir D.Drąsutienė – „Delfinų sala“, o mokytojos A.Leilionienė bei A.Buivydienė įtraukė į pasaką-nuotykį parke ne tik savo vaikučius, bet ir svečius pravesdamos veiklą „Vaišių stalas kiškiui“. Labai dėkojame Respublikinio V.Into akmenų muziejaus personalui už ekskursiją ir edukaciją, taip pat Mosėdžio seniūnei už priėmimą ir šiltą, nuoširdų pokalbį bei kaimo turizmo sodybos „Kaštonas“savininkui bei darbuotojams už sukurtą jaukią aplinką refleksijai.