Kategorija: Naujienos

KOVO 11-OSIOS PAMINĖJIMAS

Follow this link to read the post.

Kovo 11-osios trisdešimtmečio simbolis – laisvės vėjo malūnėliai, kurie minint pirmąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos metines, sukosi susirinkusiųjų rankose, simboliškai skleisdami žinią apie atkurtą Lietuvos nepriklausomybę.

Mosėdžio lopšelio – darželio bendruomenė su trispalviais vėjo malūnėliais taip pat prisidėjo prie šios gražios visos Lietuvos akcijos ir kovo 10 d. ryte susirinko žaidimų aikštelėje. Vaikučiai vieningai skandavo ,,Lietuva būk laisva!“ ir mojavo malūnėliais. Tai parodo, kad auga patriotiška ir vieninga karta, kuri žino kas yra jų Tėvynė, kas Prezidentas, kas sostinė, ir džiugiausia – moka Lietuvos himną.

Išvyka į šventę Juodupėnuose ,,Kalboje tautos dvasia“

Follow this link to read the post.

Mosėdžio darželio grupės ,,Kiškučiai“ vaikučiai su muzikos vadove Vita Pajarskiene ir auklėtojo padėjeja K. Smulkiene dalyvavo nuostabioje šventėje ,,Kalboje tautos dvasia“, kuri vyko Salantų KC Juodupėnų skyriuje. Vaikučiai dainavo ir šoko, o Karolis žemaitiškai papasakojo pasakojimą ,,Noriu padytėis“. Aplankėme erdvią, naujai renovuotą biblioteką. Dėkojame Karolio mamytei Jurgitai už gražią kultūrinę draugystę.

Atšvęstas Lietuvos gimtadienis

Vasario 14 d. rytas Mosėdžio vaikų lopšelyje – darželyje buvo šurmulingas, nes visa darželio bendruomenė ruošėsi švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Tai šventė, simbolizuojanti tautos stiprybę, dvasią, viltį, meilę savo Tėvynei.

Smėlėti takeliai,

Pušelė žalia,

Gimtieji žodeliai,

Tėveliai šalia…

Tokiu tekstu buvo pradėtas renginys. Vaikai jautėsi saugioje aplinkoje, nes už nugarų jautė mamyčių palaikymą, o ir šventė buvo labai laukiama. Mažieji tiesiog dalyvavo gimtadienyje. Paklausti, kieno gimtadienį švenčiame, vaikai vienbalsiai skandavo Lietuvos! Jaudinančiai buvo atliktas Lietuvos himnas: viena rankele laikė vėliavėlę, kita glaudė širdelę. Tokiomis progomis visada dainuojamas ir darželio himnas, kurio teksto autorės – mokytojos ir direktorė. Tokią ypatingą dieną jautė ir mūsų viešnia Mosėdžio seniūne Jolanta Ažondenienė. Jos teigimu, vos pravėrus darželio vartelius, jautėsi Lietuvos gimtadienio “kvapas”. Tėvelių sumeistrauti briedžiukai, pievelėje visus sveikino plazdenančiais trispalviais kaspinais. Darželio ugdomoji erdvė neleido nukrypti nuo temos. Vaikų piešinių stenduose puikavosi paroda “Lietuva vaiko akimis“. Visa darželio bendruomenė dalyvavo akcijoje „Trispalviai vėjo malūnėliai“, kurie akių žvilgsnį pagyvino viduje, o pro langus mojo praeiviams. Visuose darbuose dalyvavo ir vaikučiai, kurie vis klausė, kada bus tas gimtadienis, ryt? Mažieji ugdėsi pareigos jausmą. Jie suprato, kad kantriai atlikdami mažus darbelius, sulauks didelio atpildo. Meninės programėlės kūriniuose nuolat buvo minimas Lietuvos vardas: “Ar jūs žinote, ar ne, ką vadinam Lietuva?”, “Lietuva, Lietuva mūsų tėviškėlė”. Šoko lietuvių liaudies šokius: “Žemaitiška polka”, “Malūnėlis’. Aktyviai dalyvavo viktorinoje, kurios metu nebuvo neatsakytų klausimų apie Lietuvą. Miela buvo žiūrėti, kaip mūsų lopšelio mažiausieji atliko “Draugystės ratelį”. Visos grupelės dalyvavo praktinėse užduotyse: vyriausieji “audė” trispalvėmis juostomis, kiti su kaladėmis statė Gedimino pilį, rinko Lietuvos dėlionę, vėliavą. Ši diena išsiskyrė ir nekasdieniška apranga. Suaugusieji ir vaikai didžiavosi dėvėdami tautiškus rūbus, riešines. Ačiū mamytėms, močiutėms, nestokojančioms kūrybiškumo ir laiko numezgant vaikams riešines, į kurias įpynė liaudišką simboliką. Vaikai iš prigimties smalsūs, todėl tądien nestigo tyrinėjimo objektų. Pačiupinėja suaugusiųjų ilgą sijoną, paliečia ir savąjį, lygina, grožisi savo ir draugų riešinėmis… O koks gimtadienis be vaišių? Virtuvės personalas padirbėjo ir vaikus pradžiugino trispalve želė, net įvairiaspalviai vaisiai turėjo simboliką. Praleidę dieną tokioje netradiciškoje aplinkoje, kurioje susivienija mažųjų ir suaugusiųjų apranga, kalbą, aplinka, vaikai efektyviau plečia ir įsisavina žinias apie mūsų Tėvynę, jos praeitį, dabartį, tradicijas. 

Nepailstant ir toliau ieškosime naujų būdų, formų, metodų ugdant vaikų pilietiškumą, tautiškumą, savęs, kaip Lietuvos piliečio suvokimą. Tikimės, jog ši iniciatyva palies vaikučių širdeles ir jose subujos šilti patriotiški jausmai.

                                                                               Vyr. mokytoja Laima Bernotienė

Šventė ,,RAŠTAI – TAUTOS GROŽIO ŽIEDAI“

Taip vadinosi lapkričio 26 d. vaikams organizuota, tautinio projekto „Tautiniuose raštuose dainuoja Lietuva“, baigiamoji šventė. Projekto tikslas buvo: nusimegzti riešines, susipažinti, tirti, paliesti, patiems atkartoti Lietuvių liaudies raštus – simbolius, kurie puošia ir duoda prasmę audiniams, medžio drožiniams, metalo dirbiniams. Renginyje dalyvavo ilgamečiai socialiniai partneriai Ylakių vaikų darželio penkiamečiai su mokytoja Rita ir meninio ugdymo pedagoge, kurie savo bendraamžius pradžiugino linksma dainele „Tindi rindi riuška“. Laiko surado ir vaikučių šventėje dalyvavo visų grupių įstaigos tarybos narės. Riešinių mezgėja ir liaudiškų raštų žinovė Vida Narkienė įtikino, kad riešinės tikrai neauga ant medžio. Tai labai kruopštus ir kantrybės reikalaujantis pomėgis, kuris pradžiugina didelius ir mažus. „Mūsų žodžio“ korespondentė Laima Sendrauskienė stebėjo ir vertino visus metus vykdyto projekto nuveiktus darbus bei mažųjų labui organizuotas pažintines edukacines išvykas, susitikimus, kūrybinius darbus. Gražu buvo žiūrėti, kai abiejų darželių vaikučių rankas puošė margaspalvės riešinės, kuriose matėsi liaudiški raštai, simboliai. Už tai dėkingi esame mamoms, močiutėms, kūmoms, tetoms, kaimynėms. Visi jie tapo mūsų vaikų darželio socialiniais partneriais. Daug buvo kalbama, dainuojama, šokama apie liną. „Nė vienas augalas pasaulyje neiškenčia tiek daug kančių kaip linas, – sako seni žmonės, – tačiau ir nė vienas augalas neatneša žmonėms tiek naudos, grožio ir laimės kaip linas“. Juk nuo to liauno, mėlynu žiedeliu žydinčio stiebelio priklausė visas žmonių aprangos KODAS. Buvo minėta apie išvyką į Ylakius, kur susipažinome su audimo technika, audėja Marija, linksmų liaudiškų žaidimų ir šposų žinove Virginija Žitkuviene. Skuodo muziejuje apžiūrinėdami įvarius liaudies meno eksponatus, visur stengėmės pastebėti, atrasti, įvardinti raštų simbolius. Karpinių meistrė Elvita Šeptaitė atidarė vaikams magiškų raštų skrynią, kurioje buvo paslėpti matyti ir dar nepažinti karpinių kirpimo būdai. Liaudies raštai – tai grožis. Ten slypi tyla, kurioje susikaupė žodžiai. Žodžiai kurie prabyla kitaip, įgaudami kitą pavidalą, formą. Jie tampa ne žodžiais tyloje, o žodžiais, kurie prabyla raštų kalba. Pykšt, pokšt, klepu, klepu… Gražu – nes laikas išsitęsia. Kaip siūlai ant volo, jie sukasi, keliasi ir nusileidžia, vėl keliasi ir nusileidžia. Tai erdvė, kuri saugi, erdvė kurioje formuojasi grožis, kur susitinki pats su savimi. Taip kalba patyrę audėjai.

                                                                   Vyresnioji mokytoja Laima Bernotienė

EDUKACINĖ VALANDĖLĖ ,,AUDINIŲ GROŽIO PASLAPTIS“

Follow this link to read the post.

Vykdant tautinį projektą „Tautiniuose raštuose dainuoja Lietuva“, lapkričio 14 d. Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio „Kiškučiai“ grupės penkiamečiams buvo dviguba šventė: pirma – organizuota pažintinė ekskursija į Ylakių kultūros centą, o antra – važiavom geltonuoju autobusiuku. Juk taip smagu važiuoti visiems kartu. Kažkas pasiūlo žiūrėti į dešinę, ten – saulės
apšviesti debesų kalnai. Kairėje – ramia sau žolę dar rupšnoja stipruoliai galvijai. Ylakiuose mus pasitiko audėja Marija, kuri pajuokavo, kad mūsų garbei net bažnyčios varpai suaidėjo. Ilgametė projekto socialinė partnerė kultūros renginių organizatorė Virginija Žitkuvienė jau žinojo kas mus domina šį katrą, todėl įvairiausių dydžių ir spalvų audeklai buvo paruošti apžiūrai, tyrinėjimui, palietimui, net apsirengimui. Ji pravedė edukacinę valandėlę vaikams ir ne vaikams „Audinių grožio paslaptis“. Audimo žinovė Marija pademonstravo gyvai, kaip juda, kruta audimo staklės, kokius triukus atlieka audėjos rankos ir kojos. Nepakartojamas reginys. Pereita ir prie praktinės užduoties – audekluose ieškojom, tyrinėjom raštus, ornamentiką. Jų suradom nemažai: rutuliukas– saulutė, puslankis – mėnulis, kryžiukas – ugnis, trikampiai – žemė, dangus,
gyvatėlė – laikas, net agurko simbolį suradom. Kad pažintinė valandėlė neprailgtų, žaidėm smagų, judrų žaidimą „Esu gražiai išmokinta, moku daliai austi“.

Audimas – grožio pajautimas. Ten slypi tyla, kurioje susikaupė žodžiai. Žodžiai kurie prabyla kitaip, įgaudami kitą pavidalą, formą. Jie tampa ne žodžiais tyloje, o žodžiais, kurie gali būti įvairiai interpretuojami, pritaikomi net pamokomi. Ši kelionė – tarsi koridorius, kuriuo eidami artėjame prie projekto uždarymo, šventinio renginio „Raštai – tautos grožio žiedai“.
Vyr. mokytoja Laima Bernotienė

Saugaus eismo savaitė

Follow this link to read the post.

Spalio 14 -18 dienomis darželyje visų dėmesys buvo skiriamas saugaus eismo tema „Aš saugus, kai žinau“. Per pokalbius, praktines užduotis, žaidimus vaikai įtvirtino žinias apie šviesoforą ir ženklus, jų reikšmę keliuose. „ Kokie jūs šaunūs ir sveikučiai, be mano pagalbos laimingai pasiekę darželį“ – taip prasidėjo šviesoforo „Triakio“ pasisveikinimo rytmetys, skirtas saugaus eismo tema. Kartu su juo vaikai pasimankštino, varžėsi linksmosiose estafetėse. Tai suteikė puikią galimybę vaikams laisvai judėti, linksmai atlikti užduotėles apie saugų elgesį gatvėje. Renginys buvo vainikuotas mažųjų apdovanojimais – skaniais sveikuoliškais prizais ir nuotaikinga dainele „ Dvi mašinytės“, kurią padainavo grupės ,,Kiškučiai“ vaikai. Tai buvo gražus bendrystės susitikimas, kuris ne tik priminė vaikams saugaus eismo taisykles, bet ir suteikė daug džiugių emocijų.

Mokytoja metodininkė Aldona Leilionienė

Edukacinė – kūrybinė valandėlė ,,LIAUDIES RAŠTUOSE ĮMEGZTI SIMBOLIAI“

Follow this link to read the post.

Pilką ir debesuotą spalio 22 d. rytą Mosėdžio vaikų lopšelyje – darželyje praskaidrino viešnia Elvita Šeputaitė. Vykdant tautinį pilietinį projektą „Tautiniuose raštuose dainuoja Lietuva“, mūsų ilgametė socialinė partnerė LTS Žemaitijos skyriaus Skuodo sekcijos pirmininkė, tautodailininkė Elvita Šeputaitė su malonumu pravedė mūsų vaikučiams edukacinę – kūrybinę valandėlę “ Liaudies raštuose įmegzti simboliai“. Karpinių meistrė įtaigiai privedė vaikus prie dienos temos, klausinėdama mažųjų, ką jie mėgsta veikti? Laikydama rankose žirkles, vaikų paprašė atspėti, o koks yra jos pomėgis? Po kelių spėjimų vaikai sušuko – karpyti! Tada ir prasidėjo vaikų “kelionė” po nesibaigiantį karpinių labirintą. Vaikams demonstravo savo darbus. O jų – tikra gausybė.  Juodai balti karpiniai – Elvitos mėgstamiausi, kūrybos aukštumas pasiekę darbai. Spalvotuose raštuose vaikai išskyrė, atpažino liaudiškus raštus – simbolius: rutuliukus, saulutes, mėnulius, trikampius, keturkampius, paukštelius, lapelius. Palaipsniui visi valandėlės dalyviai priėjo prie praktinės veiklos. Mūsų tikslas buvo – papuošti “riešinę” liaudiška ornamentika. Tam reikėjo paprastų dalykų: popieriaus ir žirklių. “Riešines” – tualetinio popieriaus ritinėlius jau buvome nusispalvinę. Atidžiai stebėdami, tyrinėdami ir atkartodami viešnios “triukus”, vaikai savo nuostabai iškirpo trikampių juosteles, rutuliukus, trikampius, saulutes. Klausantis tylaus muzikinio fono, vaikai niūniuodami perėjo jau į labiau pažįstamą veiklą. Klijai ir teptukas pasitarnavo, kad jų karpinukai padabintų kiekvieno “riešinę”. Vaikų džiaugsmui nebuvo galo. Grožėdamiesi savo darbeliais, ritinėlius užsimovė ant rankų ir iškėlę vis mojavo, kad kiekvieno darbelis būtų matomas. Tautodailininkė 20 metų išdirbusi pedagoginį darbą, sakėsi pasiilgusi šilto ir paprasto bendravimo su vaikais. Atsisveikindami Elvitai palinkėjome kūrybinio įkvėpimo ir tolesnio nuoširdaus abipusio bendradarbiavimo.

Labai svarbu lavinti vaikų smulkiąją motoriką. Vaikas turi kiek įmanoma daugiau dirbti savo mažais ir dar nepaklusniais pirštukais. Karpiniai – tai judesiai, kuriuos atliekant dalyvauja vaikų smulkieji kūno raumenys: pirštų, riešo, akių. Aktyvindami pirštukų pagalvėles, skatiname vystytis kalbą, intelektinę smegenų veiklą. Grožis, nuo kurio sunku atitraukti akis, padarytas iš paprasto popieriaus lapo. Tai karpinys, nereikalaujantis žodžių, kuris pasakys daugiau nei tūkstantis žodžių. Veskime savo mažuosius tuo nuostabiu menu kvepiančiu taku.

             Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio vyr. mokytoja Laima Bernotienė

,,MAŽIEJI TURISTAI – 2019″

Follow this link to read the post.

Mosėdžio vaikų lopšelis – darželis dalyvavo Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ sveikatinimo akcijoje „Mažieji turistai – 2019“. Spalio 15 d. rytas mums šiltai „šypsojosi“ ir kvieste kvietė į turistinį žygį.  Mažieji turistai: grupių „Pelėdžiukai“ ir „Kiškučiai“ vaikai bei įstaigos darbuotojos, numatę žygio atstumą, išsiruošė į Respublikinį Vaclovo Into akmenų muziejų. Ši nuotaikinga kelionė turėjo ir iššūkių, nes keliaujant Akmenų muziejaus apžvalgos taku – tiltu reikėjo įveikti aukščio baimę bei patvinusio upelio vandens tėkmę. Visame tame, vaikai įžvelgė svarų teiginį – padidėjo žuvyčių namai. Akmenų kiekiu ir dydžiu nestokojantis Mosėdis, vaikams tikra jėgų išbandymo vieta. Kas nenorės užlipti ant aukščiausio, plačiausio, plokščiausio… akmens? Žygio metu vaikai ugdėsi tolerancijos, savitarpio pagalbos bei atsakomybės įgūdžius. Mažieji stiprino savo fizines jėgas, o svarbiausia smagiai leido laiką gryname ore.

VISUOTINIS VAIKŲ BĖGIMAS “BĖGU – 2019”

Follow this link to read the post.

Rugsėjo 27 d. rytas išaušo saulėtas, ramus, palankus organizuoti masiniam vaikų bėgimui „Bėgu – 2019”. Tokia puiki, daug ko žadanti diena suaktyvino visą darželio bendruomenę. Mokytoja A. Daukintienė išskubėjo į Mosėdžio Akmenų parką žymėti vaikų bėgimo trasos atstumus pagal ugdytinių amžiaus fizines galias. Visos grupės dainavo dainelę – skanduotę „Jeigu nori būti sveikas“, puošėsi sportiniais marškinėliais. Sulaukę viešnios – visuomenės sveikatos specialistės Sigitos Gedrimienės, visi rikiavosi į eiseną, kurią puošė plakatas „Bėgu -2019“. Rudeniu alsuojantį parką vaikai sujudino klegesiu, spalvas beprarandanti pievelė pasipuošė ryškiomis vaikų aprangomis. Prieš bėgimą, vaikai sustoję į draugystės ratą, nuotaikingai atliko apšilimo pratimus. Sveikatos specialistė S. Gedrimienė supažindino su taisyklingo kvėpavimo pratimų kompleksu, patarė, kaip bėgti ir kvėpuoti, kad nediegtų šono. Vaikai vis nekantriau žvilgčiojo į balionais ir vėliavėlėmis papuoštą bėgimo takelį. Pirmiesiems bėgti garbė buvo suteikta mažiausiems kroso dalyviams, paskui sekė kitos grupės. Pasibaigus akcijai darželio direktorė L. Drąsutienė nepagailėjo padėkos žodžių akcijos organizatoriams, mokytojoms, vaikams, visiems. Dalyviai buvo apdovanoti skaniais prizais. O mažieji vis judėjo, šokinėjo, lyg sakydami, kad niekas dar nepavargo. Tad vaikų džiaugsmui visos grupės patraukė į Akmenų parko vaikų žaidimų aikštelę. Supdamiesi, čiuoždami mažieji be perstojo diskutavo, aptarinėjo kaip kiekvienam sekėsi bėgti, kad nepavargo, neskaudėjo šono… Džiaugiamės, kad vaikai būdami lauke, vis dažniau renkasi aktyvius laisvalaikio leidimo būdus. Šis bėgimas suvienijo visus: vaikus, suaugusius. Padėjo įvairiapusiškiau ir patraukliau skleisti žinią apie sveiką gyvenseną. Visos įstaigoje organizuojamos veiklos: mankštos, sportinės pramogos, sveikatingumo renginiai, sudaro puikias sąlygas kurti saugią ir sveiką, vaikų poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką.

Vyr. mokytoja Laima Bernotienė