Keliaujantis teatras


Teatras, kaip ugdymo proceso draugas ir pagalbininkas, turi didžiulį poveikį ugdant vaikus. Teatras – vienas labiausiai veikiančių scenos menų. Jis skatina vaiko kūrybiškumą, vaizduotę, mąstymą. Padeda suvokti vaiką supantį pasaulį, atsako į jam rūpimus klausimus ir iškelia naujus, padeda patirti bendrystės su kitais vaikais – žiūrovais – jausmą, ugdo meninį ir estetinį pojūtį, plečia vaizduotės, fantazijos galimybes, turtina vaikų žodyną, ugdo kalbinius gebėjimus.

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio keliaujantis teatras tęsia maratoną. Šiandien „Kiškučiai“ svečiavosi Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje ir suvaidino pasaką „Kaip šuniukas draugo ieškojo“. Žiūrėjome Klaipėdos, Ylakių ir pačių Skuodiškių sukurtas pasakas. Sugrįžome pilni įspūdžių.

Regioninė ikimokyklinių ugdymo įstaigų šventė

Šiandien Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis organizavo Regioninį ikimokyklinių ugdymo įstaigų šventę, skirtą žemaitiškų amatų, kulinarinio paveldo ir rašto metams „Graži mona šeimynelė“. Svečių namuose „Kaštonas“ skambėjo vaikų, etnografinio ansamblio liaudiškos dainos, pajuokavimai, sukosi linksmi rateliai. Vaikai pabandė verpti, prosavoti abrūsus, pinti su siūlais, lipdyti iš modelino paukštelius, marginti kiaušinius su vašku.
Vaikučiams žaisti ir gerai jaustis padėjo zuikutis ir voveraitė.

Mes – mažieji žemaitukai

Žemaitės memorialiniame muziejuje (Bukantės dvare) vyko renginys „Mes – mažieji Žemaitukai, kur dalyvauti buvo pakviesti ir mūsų „Kiškučiai“. Prisistatėme dainelę „Kamarelie, kamarelie“ ir dialogą „Katinieli katinieli, kor bova?“. Pelytė pateikė vaikams įdomių, žaismingų užduotėlių, visi sukosi linksmai muzikiniuose rateliuose. Esame dėkingi Salantų lopšeliui-darželiui „Rasa“ už pakvietimą į nuostabų renginį.

Kovo 16-oji

Šią dieną Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais plastinę lietuviškas knygas. Dėkojame prie ,, Knygų namelio“ vykusio paminėjimo organizatorei Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Mosėdžio filialo vyresniajai bibliotekininkei Nijolei Vyniautienei. Į knygų namelį vaikai atnešė knygų, jos tenai pasiliks, kol kas nors pasiims jas paskaityti.

Projektas,, Gražiausi žodeliai ir darbeliai Lietuvai“

Mosėdžio vaikų lopšelyje- darželyje vyko projektas,, Gražiausi žodeliai ir darbeliai Lietuvai“. Kiekvienam žmogui pati gražiausia yra jo kalba, todėl ir mūsų ugdytiniai rinko gražiausią lietuvišką žodį ir jį papuošė, panaudodami įvairias meninės raiškos priemones. Vaikai dalyvavo kūrybinėje – pažintinėje veikloje, mokėsi bendrauti, ugdėsi pagarbą savo kalbai, žodžiui. Projekto autorė mokytoja Aušra.

Savaitė su mėgstama knyga

Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje organizuojama ,,Savaitė su mėgstama knyga“. Šios iniciatyvos tikslas – skaityti vaikų pamėgtas knygas, susipažinti su knygų personažais, jų istorijomis, sudaryti sąlygas vaikams kurti, žaisti, lavinti kalbą. Vaikai į grupes atsinešę savo mėgstamas knygeles dalijosi su draugais, gėrėjosi puikiomis iliustracijomis. Klausėsi logopedės Jolantos V. sekamos pasakos apie liežuvėlį.

Projektas „Mano Tėvynė – Lietuva”

Šiandien įvyko projekto „Mano Tėvynė – Lietuva” kulminacija – viktorina! Visą savaitę „Kiškučių” ir „Pelėdžiukų” grupių vaikams vyko veiklos Lietuvos pažinimo tema, o šiandien pasitikrino savo įgytas žinias. Projekto tikslas – ugdyti vaikų patriotiškumą, pilietiškumą ir meilę savo Tėvynei. Projekto metu vaikai ne tik daug išmoko, bet ir liejosi smagios emocijos, vaikai su užsidegimu atsakinėjo į klausimus, vyko puikus komandinis darbas. Vaikai apdovanoti diplomais ir saldainiais.

KOVO 11-ĄJĄ PAMININT

Mosėdžio darželio vaikučiai aplankė miestelio įstaigas ir pasveikino su kovo 11 ąja. Taip pat sveikino ir kiekvieną sutiktą praeivį skleisdami visiems žinią, kokia brangi jiems jų gimtoji šalis. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena vaikams suteikė pasididžiavimo savimi ir savo šalimi jausmą, daug puikių įspūdžių ir patirties.

Projektas ,,Mano Tėvynė – Lietuva“

Projekto, kurio vadovė yra mokytoja Modesta Buivydaitė, vykdymo laikotarpis : 2024-03-01–2024-03-12.

Plėtojamos kompetencijos:
Komunikavimo, kultūrinė, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos.

Vaikai bus supažindinami su projektu, su svarbiausiais Lietuvos simboliais, faktais, pasitikrins žinias žaidimu. Grupėse su mokytojomis vaikai kiekvieną dieną pagal pateiktas gaires trumpai kalbės apie svarbius Lietuvos faktus, ruošis viktorinai. Pasigamins lietuvišką atributiką. Dalyvaus viktorinoje apie Lietuvą, bus apdovanojami diplomais ir prizais.

Ugdymosi uždaviniai:

1. Vaikai sužinos, kokia ir kuo svarbi Lietuvai yra kovo 11-oji diena.
2. Vaikai prisimins, kokie yra Lietuvos simboliai ir jų reikšmė.
3. Vaikai įgis bendrųjų žinių apie savo tėvynę Lietuvą.
4. Vaikai gebės kultūringai elgtis, laikytis sutartų taisyklių.
5. Vaikai dalyvaus viktorinoje apie Lietuvą ir pasitikrins, ką sužinojo.
6. Vaikai gebės bendrauti ir bendradarbiauti vieni su kitais.
7. Vaikai gebės įsivertinti save, kaip sekėsi, ką sužinojo.

Ugdymosi aplinka – Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio grupės.

Priemonės: išmanioji lenta, internetas, iš anksto paruoštas skaidrių pristatymas, žaidimas, gairės mokytojoms ir viktorina apie Lietuvą, planšetiniai kompiuteriai, priemonės lietuviškai atributikai pasigaminti pasirinktinai (spalvotas popierius, guašas, pagaliukai ir pan.), iš anksto paruošti diplomai ir prizai vaikams.

Kaziuko mugė


Kaziuko mugė – vienas seniausių, ryškiausių ir mėgstamiausių tradicinių renginių Lietuvoje. Ši kasmet kovo pradžioje vykstanti mugė yra giliai įsišaknijusi Lietuvos kultūroje ir istorijoje. Mugėje švenčiamas pavasario atėjimas ir pristatomas turtingas lietuviškų papročių, amatų, maisto ir liaudies tradicijų lobynas.

Šįryt į Kaziuko turgų sugūžėjo ir dideli, ir maži. Esame dėkingi už mamų indėlį rengiant vaikučiams šurmulingiausią pavasario šventę. Kiek išmonės, kulinarinių paslapčių ir atradimų matėme bendrame mamyčių ir vaikučių kūrybiniame procese. Rezultatas akivaizdus – „prekyba“ vyko aktyviai. Visi gavo ir ragavo ko tik širdelė geidė.