„Saugūs vaikai – laiminga bendruomenė“

Vykdant neformaliojo vaikų švietimo programą „Saugūs vaikai – laiminga
bendruomenė“, Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio grupė ‚,Pelėdžiukai“ susitiko su Lietuvos Šaulių Sąjungos Vakarų rinktinės 307 kuopos savanoriais. Edukacinė valandėlė „Kariūno pareigos ir amunicija“ vyko netradiciškai – gamtoje prie Partizanu koplytėlės. Kuopos vadas Paulius Poškys su kolega savanoriu paaiškino mažiesiems, kad Šauliai yra Tautos kariai. Kartu buvo giedamas Lietuvos himnas, vaikai klausėsi partizanų dainos. Kariūnai demonstravo savo kuprinės turinį ir pabrėžė, kad joje yra viskas, ko žmogui reikia, kad išgyventų gamtoje. Vaikai
susipažino su savanorių veiklos svarba, su išskirtiniu savanorių ženklu, kuris buvo matomas ant kepurės, uniformos sagų, vėliavėlių. Savanoriai ragino vaikus sportuoti, būti ryžtingiems, stipriems, pasiryžusiems visiems visada padėti. Už puikius atsakymus, vaikai buvo pavaišinti karių saldžiu „maistu“.