Tyrimai ir analizės

2017 m. spalio 10-17 dienomis vyko tėvelių anketinė apklausa dėl vaikų ugdymo tobulinimo. Anketas užpildė 36 ugdytinių tėveliai. Išanalizavus anketas pastebėta, kad vaikučių tėveliai norėtų, jog darželyje vaikams vyktų šokių užsiėmimai.

 

2018 m. rugsėjo 3-4 d. vyko žodinė tėvelių apklausa, dėl prailgintos laiko grupės. 15 ugdytinių tėvelių pareiškė pageidavimą, kad 17 vaikučių lankys prailgintą grupę nuo š.m. rugsėjo 3 d.

 

2018 m. spalio mėn. Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje vyko tėvelių apklausa „Dėl vaikų maitinimo“ . Joje dalyvavo 36 respondentai.

  • Į pirmą klausimą ,,Ar laikotės maitinimo rėžimo namuose?“ 10 respondentų atsakė taip, 6 – ne, 20 laikosi iš dalies.
  • Antru klausimu siekėme sužinoti, ar tėvai laikosi prašymo nebeduoti vaikams papildomi neštis maisto į darželį. Tik vienas respondentas atsakė, kad duoda neštis obuolių ir sausainių.
  • Į klausimą ,,Ar skatinate vaiką rinktis sveiką maistą?“, 26 respondentai atsakė taip, 4 – ne, 6 – iš dalies.
  • Klausimu ,,Ar vaikas namuose kasdien gauna šviežių daržovių ir vaisių?“ sužinojome, kad 22 tėveliai kasdien pasirūpina vaisiais ir daržovėmis, 14 tėvelių – iš dalies.
  • Penktu klausimu išsiaiškinome, kad 32 tėveliai riboja saldumynų suvartojimą savo vaikučiams.
  • Į klausimą ,,Ar domitės ugdymo įstaigoje pateiktu meniu?“ teigiamai atsakė 21 respondentas. 3 nesidomi visiškai, 12 – iš dalies.
  • Į klausimą ,,Ar Jūsų vaikas noriai valgo košes?“ 23 respondentai atsakė taip, 6 – ne, 7 – iš dalies.
  • Aštuntu klausimu išsiaiškinome, kad 24 tėveliai yra patenkinti maisto kokybe ir įvairove darželyje, 12 – iš dalies.
  • ,,Ar pakanka informacijos apie maitinimą darželyje?“, 32 atsakė taip, 3 – ne, 1 – iš dalies.
  • Du respondentai pasiūlė grąžinti senąjį meniu, nes jų nuomone pasikeitimai per daug drastiški.

Apibendrinant anketos duomenis, galime pasidžiaugti ir daryti išvadas, kad dauguma tėvelių domisi ir prižiūri, ką valgo jų vaikučiai.