Ūkvedys

Ūkvedė Dalia Jotkuvienė

Gimimo data ir vieta: 1955 m. gruodžio 18 d. Ramygala, Panevėžio r.

Išsilavinimas:

1974 m. baigta Ramygalos vidurinė mokykla, Panevėžio r.;
Mokėsi Vilniaus pedagoginiame institute.

Darbo patirtis:

Nuo 1998 m. Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio ūkvedė.
Nuo 1980 m. iki 2018 m. sausio 2 d. Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio auklėtoja.