Vizija, misija

Vizija

Ikimokyklinė ugdymo įstaiga, einanti kaitos ir atsinaujinimo keliu, tenkinanti vaiko, šeimos, visuomenės poreikius, ir užtikrinanti saugią, sveiką, darnią ugdymo (si) aplinką.

Misija

Kiekviena vaiko diena praleista įstaigoje – įdomi, svarbi, nuotaikinga, užtikrinanti vaiko saugumą ir skatinanti jo asmenybės raidą.

Filosofija

Vaikas – asmenybė mūsų visų siekinių tikslas. Kiekvienas priimamas toks koks yra, gerbiamas vaiko individualumas.