Šiuo metu lopšelyje – darželyje

Įstaigoje atliktas vidaus auditas, išvados pristatytos mokytojų tarybos posėdyje. Išsiaiškintos tobulintinos sritys, pateiktos rekomendacijos ir tuo remiantis rengiamas strateginis planas. Sudaryta strateginio plano rengimo grupė.