Šiuo metu lopšelyje – darželyje

Vyksta pasiruošimas kūrybiniam projektui „Rudens mandalos“. Koordinatorė mokytoja Marytė Leilionienė.

Pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 56 straipsnio 17 punktas Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką šiuo metu vyksta vidaus auditas, siekiama išsiaiškinti tobulintinas sritis ir tuo remiantis parengti strateginį planą ateinantiems metams. Atsakinga mokytoja Renata Pladienė