Ikimokyklinis ugdymas

papildomos_paslaugos

Ikimokyklinis amžius – pirmasis ugdymo

laiptelis. Kiek į vaikus investuosime

vaikystėje, priklausys sėkmingas

vaikų ugdymas mokykloje, sėkmė

visame tolimesniame gyvenime.

Lopšelis darželis teikia ikimokyklinio ugdymo paslaugas vaikams nuo 1 metų iki 6 metų.

Tėvai gali rinktis trijų modelių ugdymą: 4 val., 10,30 val. ir 11,30 val.