Kategorija: Naujienos

Keliaujantis teatras

Regioninis ikimokyklinių ugdymo įstaigų renginys „Keliaujantis teatras“ tęsiasi. Šiandien vaikiško teatro premjera vyko Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje. Jaunieji artistai atkeliavo iš Kretingos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, priešmokyklinio ugdymo grupės „Bitutės“ ir „Nykštukai“. Jie padovanojo nuotaikingą spektakliuką „Skruzdėliukas Nežiniukas ir bitutės“. Atvyko Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinis ugdymo skyrius „Rasa“ su nuotaikinga pasakėle „Varlė šokėja“. Skuodo vaikų lopšelio-darželio „Varpelių“, „Pelėdžiukų“ ir „Zuikučių“ grupių vaikučiai nustebino smagia pasaka „Vilkas, kuris iškrito iš knygos“. Na, o Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio „Kiškučių“ grupės artistai pristatė pamokančią istoriją „Kaip šuniukas draugo ieškojo“. Visų pasakėlių tema: draugystė, atidumas, dėmesys vienas kitam. Šventinę, pasakišką nuotaiką visiems stengėsi palaikyti nuotaikingos pasakos veikėja Pepė.

Aplinkosauginis projektas ,,Gamta- mūsų namai“

Tikslas:
Ugdyti vaikų supratimą, kodėl reikia saugoti gamtą, teisingai rūšiuoti atliekas bei ugdyti rūšiavimo įpročius, skatinant vaikų įsitraukimą į atliekų rūšiavimą.

Uždaviniai:
1. Supažindinti vaikus kas yra atliekos, kaip jas rūšiuoti.
2. Suteikti žinių apie reikalingas buitines atliekas kūrybiniams darbeliams;
3. Skatinti atsakingą požiūrį į supančią švarią, saugią aplinką.
4. Paskatinti šeimos narius prisidėti prie pavasario talkos, šikšnosparnių inkilų gamybos.

Veikla visai vaikų grupei (Turinys, metodai, pagrindinės priemonės, vieta):
1. Pirmadienis. Svečiuose Miško Girinis. Supažindinimas su projektu;
2. Antradienis. Vaikai rūšiuos atliekas STEAM lentoje. Kūrybiniai darbeliai iš buitinių atliekų;
3. Trečiadienis. Kūrybiniai darbeliai iš buitinių atliekų. Pasivaikščiojimo metu šiukšlių rinkimas darželio aplinkoje, parke;
4. Ketvirtadienis. Kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda. Grupės žaislų tvarkymas: rūšiavimas ir valymas;
5. Penktadienis. ,,Didžioji pavasario talka“. Darželio aplinkos švarinimas kartu su įstaigos vaikų tėveliais. Šikšnosparnių inkilų kėlimas Akmenų parke.

Keliaujantis teatriukas

Pirmadienis puikus, nes visi vaikučiai į teatriuką buvo pakviesti. Vaidino patys talentingiausi savi artistai – „Kiškučių“ grupės vaikučiai. Pasaka „Kaip šuniukas draugo ieškojo“. Po spektaklio vaikučiai tvirtino, kad labai myli savus šuniukus ir niekada jų nepaliks vienų.

Keliaujantis teatras


Teatras, kaip ugdymo proceso draugas ir pagalbininkas, turi didžiulį poveikį ugdant vaikus. Teatras – vienas labiausiai veikiančių scenos menų. Jis skatina vaiko kūrybiškumą, vaizduotę, mąstymą. Padeda suvokti vaiką supantį pasaulį, atsako į jam rūpimus klausimus ir iškelia naujus, padeda patirti bendrystės su kitais vaikais – žiūrovais – jausmą, ugdo meninį ir estetinį pojūtį, plečia vaizduotės, fantazijos galimybes, turtina vaikų žodyną, ugdo kalbinius gebėjimus.

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio keliaujantis teatras tęsia maratoną. Šiandien „Kiškučiai“ svečiavosi Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje ir suvaidino pasaką „Kaip šuniukas draugo ieškojo“. Žiūrėjome Klaipėdos, Ylakių ir pačių Skuodiškių sukurtas pasakas. Sugrįžome pilni įspūdžių.

Regioninė ikimokyklinių ugdymo įstaigų šventė

Šiandien Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis organizavo Regioninį ikimokyklinių ugdymo įstaigų šventę, skirtą žemaitiškų amatų, kulinarinio paveldo ir rašto metams „Graži mona šeimynelė“. Svečių namuose „Kaštonas“ skambėjo vaikų, etnografinio ansamblio liaudiškos dainos, pajuokavimai, sukosi linksmi rateliai. Vaikai pabandė verpti, prosavoti abrūsus, pinti su siūlais, lipdyti iš modelino paukštelius, marginti kiaušinius su vašku.
Vaikučiams žaisti ir gerai jaustis padėjo zuikutis ir voveraitė.

Mes – mažieji žemaitukai

Žemaitės memorialiniame muziejuje (Bukantės dvare) vyko renginys „Mes – mažieji Žemaitukai, kur dalyvauti buvo pakviesti ir mūsų „Kiškučiai“. Prisistatėme dainelę „Kamarelie, kamarelie“ ir dialogą „Katinieli katinieli, kor bova?“. Pelytė pateikė vaikams įdomių, žaismingų užduotėlių, visi sukosi linksmai muzikiniuose rateliuose. Esame dėkingi Salantų lopšeliui-darželiui „Rasa“ už pakvietimą į nuostabų renginį.

Kovo 16-oji

Šią dieną Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais plastinę lietuviškas knygas. Dėkojame prie ,, Knygų namelio“ vykusio paminėjimo organizatorei Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Mosėdžio filialo vyresniajai bibliotekininkei Nijolei Vyniautienei. Į knygų namelį vaikai atnešė knygų, jos tenai pasiliks, kol kas nors pasiims jas paskaityti.

Projektas,, Gražiausi žodeliai ir darbeliai Lietuvai“

Mosėdžio vaikų lopšelyje- darželyje vyko projektas,, Gražiausi žodeliai ir darbeliai Lietuvai“. Kiekvienam žmogui pati gražiausia yra jo kalba, todėl ir mūsų ugdytiniai rinko gražiausią lietuvišką žodį ir jį papuošė, panaudodami įvairias meninės raiškos priemones. Vaikai dalyvavo kūrybinėje – pažintinėje veikloje, mokėsi bendrauti, ugdėsi pagarbą savo kalbai, žodžiui. Projekto autorė mokytoja Aušra.

Savaitė su mėgstama knyga

Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje organizuojama ,,Savaitė su mėgstama knyga“. Šios iniciatyvos tikslas – skaityti vaikų pamėgtas knygas, susipažinti su knygų personažais, jų istorijomis, sudaryti sąlygas vaikams kurti, žaisti, lavinti kalbą. Vaikai į grupes atsinešę savo mėgstamas knygeles dalijosi su draugais, gėrėjosi puikiomis iliustracijomis. Klausėsi logopedės Jolantos V. sekamos pasakos apie liežuvėlį.

Projektas „Mano Tėvynė – Lietuva”

Šiandien įvyko projekto „Mano Tėvynė – Lietuva” kulminacija – viktorina! Visą savaitę „Kiškučių” ir „Pelėdžiukų” grupių vaikams vyko veiklos Lietuvos pažinimo tema, o šiandien pasitikrino savo įgytas žinias. Projekto tikslas – ugdyti vaikų patriotiškumą, pilietiškumą ir meilę savo Tėvynei. Projekto metu vaikai ne tik daug išmoko, bet ir liejosi smagios emocijos, vaikai su užsidegimu atsakinėjo į klausimus, vyko puikus komandinis darbas. Vaikai apdovanoti diplomais ir saldainiais.