Kovo 11 – osios paminėjimas Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – svarbi šventė kiekvienam Lietuvos piliečiui, net patiems mažiausiems. Šventė pradėta giedant tautišką giesmę. Vaikų rankutėse plazdėjo trispalvės, o lūpose skambėjo brangus žodis LIETUVA. Savo žodžius, eilėraščius, daineles vaikai skyrė mūsų tėvynei, o šventę vainikavo bendras vaikų kūrybinis darbas – Gedimino pilies statymas. Renginį pravedė mokytoja Aurelija Buivydienė.