„Aš – aktyvus pilietis“

Iškilmingas vasaros stovyklos „Aš – aktyvus pilietis“ atidarymas ir vaikų sukurtos vėliavos pakėlimas. Veiklų nestigo nei mažiausiems, nei vyresniems. 2-3 m. vaikų gr. lankėsi Gražinos Vaškienės sodyboje. Edukacija – „Seno malūno pasakojimas“. Kiti įveikė sveikatingumo tako trasą su poilsio stotelėmis. Vyresnieji apsilankė prie Barstyčių akmens, kur vaikus sutiko personažas – laumė.