Eksperimentai – labiausiai mėgstama vaikučių veikla

Tiriamoji veikla vaikų ugdymo(si) procese ikimokyklinėje įstaigoje itin svarbi, nes šia veikla „formuojami kiekvieno individo moksliniai tiriamieji įgūdžiai, kurie tolesniame gyvenimo etapuose bus itin reikalingi, naudingi“ (V. Lamanauskas,2009). Vaikai yra smalsūs pasaulio tyrinėtojai ir eksperimentuoja su savo aplinka, norėdami patirti, sužinoti, kas vyksta, kai jie bendrauja su kitais žmonėmis, išbando daiktus bei medžiagas.

Tiriamoji veikla ikimokyklinėse įstaigose – neatsiejama ugdymo proceso dalis. „Didaktiniu požiūriu tokia veikla yra vienas iš efektyviausių būdų padidinti vaikų pažintinį aktyvumą. Tiriamoji veikla didina intelektualinį vaiko potencialą, plėtoja jo kūrybines galias“ (V. Lamanauskas, 2009). Ne mažiau svarbu, kad tokios veiklos procese vystosi socialiniai, komunikaciniai, pažintiniai, meniniai, fiziniai vaikų gebėjimai ir įgūdžiai. Ikimokyklinio amžiaus vaikui svarbu pačiam atrasti, analizuoti, eksperimentuoti, tyrinėti, bandyti ir patirti atradimo džiaugsmą, jis didžiuojasi savimi. Todėl labai svarbu ugdymo procese užsiimti tokia veikla, kuri skatintų jį veikti aktyviai, motyvuotai, savarankiškai, gebantį spęsti problemas.