Piešinių konkursas „Sekė pasakas gimti šilai“

Konkursą organizuoja Skuodo Bartuvos progimnazija. Tikslas – aktyvinti ir viešinti vaikų ir mokinių meninę veiklą. Su „Kiškučių“ grupės vaikais nusprendėme dalyvauti ir iliustruoti lietuvių liaudies
pasaką „Dangus griūva“. Dailės veiklose visi grupės vaikai stebėjo filmuką, aptarėme matytus veikėjus, jų išvaizdą, charakterį, nuotaiką. Pavaizduoti pasakos veikėjus nebuvo taip lengva, nes visi jie skirtingi, įdomūs. Piešėme, tapėme, aplikavome, naudojome įvairias technikas ir priemones darbeliams užbaigti. Atrinkti originaliausi piešiniai, labiausiai atskleidžiantys pasakos grožį, idėją. Svarbu ir meninė raiška, laisvas ir drąsus dailės priemonių panaudojimas. Į konkursą pateikti Saidetos Štaškutės, Roko Baužio, Roko Drąsučio, Dominykos Smulkytės, Danielės Jakovliovaitės, Ievos Juočionytės ir Ievos Kniūkštaitės kūrybiniai darbai. Belieka laukti ir tikėtis, kad komisija pastebės vaikų kurtus grožius. Nugalėtojai bus pakviesti į konkurso baigiamąjį renginį atsiimti padėkos raštų ir dovanų.

Dailės mokytoja Lina Daukantienė