Vizija, misija

Vizija

Moderni, šiuolaikiška ikimokyklinio ugdymo įstaiga, atvira visuomenei, naujovėms, nuolatinei kaitai, unikalios gamtos apsuptyje.

Misija

Ugdytiniams smagu kartu su visa bendruomene mokytis sveikos ir saugios gyvensenos principų emociškai pozityvioje aplinkoje.

Filosofija

Gerbti, mylėti, padėti, pasitikėti ir suprasti kiekvieną vaiką, kaip savitą asmenybę, tokį, koks yra.

Prioritetinės sritys

  • Vaikų fizinis, psichologinis, emocinis saugumas ir sveikatos stiprinimas;
  • savitos lopšelio-darželio aplinkos kūrimas;
  • Organizacijos mokymasis;
  • Bendruomenės telkimas kaitai.