Projektai 2018

PROJEKTINĖ VEIKLA MOSĖDŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE 2018 METAIS

                          Projektinė veikla tai ne tik paskata įgyvendinti idėjas, projektai  padeda skatinti bendruomenės iniciatyvumą, diegti pokyčius, sukuria erdvę vaikų saviraiškai, individualumui atsiskleisti, užtikrina  partnerystės tinklo plėtrą su socialiniais partneriais.

 

Projekto pavadinimas

Projektą parengė

Projekto vykdymo data

,,Duok ranką draugui“ Auklėtoja Aldona Leilionienė 2018-02-19 – 2018-12-31
,,Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“ D.Skaisgirienė 2018-03-19/30
,,Pasodink ir užaugink gėlę Lietuvos 100-mečiui“ Auklėtoja Aušra Kubilienė 2018-04/05
,,Velykiniai sodeliai -3“ Auklėtoja Aušra Kubilienė 2018-03
,,Laiškas Lietuvai“ Auklėtoja Laima Bernotienė 2018-02-26 – 2018-03-12
,,Apskritas obuoliukas – raudonas šoneliukas“ Auklėtoja Adelė Daukintienė 2018-09-15 – 2018-10-15
,,Rudens portretai“ Auklėtoja Marytė Leilionienė 2018-09-24 – 2018-10-05