2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies, ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas