Šiuo metu lopšelyje – darželyje

„Vaistažolės – ne tik vaistui, bet ir maistui“
2023-04-03–2023-09-29

„Pelėdžiukų“ grupės vaikai artimai susipažins su Lietuvoje paplitusiomis vaistažolėmis, jų panaudojimu, nauda žmogui ir gamtai.
Projekto veiklos grindžiamos patirtiniu mokymu(si) – vaikai pasitelkę visus savo pojūčius – regėjimą, lytėjimą, uoslę, klausą, skonį – sės, stebės, tyrinės, rinks, uostys, džiovins, ragaus, gers vaistažolių arbatas, skanaus maisto produktus, kuriuose taip pat gausu vaistinių – prieskoninių žolelių.
Praktinės veiklos skatins vaikus domėtis juos supančia aplinka, pažadins vaikų smalsumą, padės suprasti žmogaus ir gamtos ryšį, prasiplės jų akiratis, ugdysis praktiniai gamtosauginiai įgūdžiai, nes vaistažoles reikės ne tik pasėti, bet ir laistyti, ravėti, retinti. Vaikai įgis žinių, kokioms vaistažolėms reikia daugiau saulės, kurios labiau mėgsta paunksmę, taip pat supras, kad dirvožemis būna įvairus.
Dirbdami komandoje vaikai įgis socialinių įgūdžių, sugebės bendradarbiauti, išsakyti savo nuomonę, padėti draugui, mokysis palaukti savo eilės, pasiskirstys darbais ir panašiai.

Vaikai bus mokomi spręsti gyvenimiškas situacijas, ugdytis šiuolaikiniam gyvenimui aktualias kompetencijas: mokymasis vyks tyrinėjant, bandant, atrandant pasaulį aplink save, kuriant ir bendraujant.

Projektas prasidėjo inscenizacija – daktarė pelėda sunegalavusius miško žvėrelius pagydo vaistinių augalų arbatomis.
Planuojama projekto metu: edukacinė išvyka į Šauklių km. pas žolininkę Kazlauskienę, taip pat išvyka į Mosėdžio miestelio vaistinę,
grupių „Kiškučiai“ ir „Pelėdžiukai“ arbatinės įrengimas, arbatos gėrimo ritualai bei arbatos maišelių gamyba.

„Pelėdžiukų“ grupės vaikučiai dayvauja projekte „Sveikata visus metus 2023“ Projekto organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC).

2023“ Projekto organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC).

Projekto tikslas – padėti vaikams, mokiniams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Uždaviniai:

1. Padidinti sveikatos ugdymo veiklų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti  palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų, mokinių gebėjimus; pateikti sveikatos ugdymo veiklų galimybes dirbant nuotoliniu būdu;

2. Aktyvinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, jų bendruomenių narių bendradarbiavimą;

3. Plėtoti sveikatos stiprinimo veiklas įdomiomis, mokiniams patraukliomis formomis;

4. Pristatyti, viešinti sveikatos ugdymo gerosios praktikos pavyzdžius.

Projekto trukmė – 2023 m. sausio–gruodžio mėn.

Daugiau apie projektą skaitykite čia

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra image.png

Diegiama nauja metodika ir veiklos organizuojamos pagal ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinį „Žaismė ir atradimai“.

………………………………………………………………………………