Šiuo metu lopšelyje – darželyje

Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis atviras savanoriškai veiklai. Tai savanorius priimanti organizacija. Šiais metais savanorišką veiklą atliko du savanoriai, iš viso per 3 metus savanoriavo jau keturi Mosėdžio gimnazijos mokiniai, kurie pasinaudojo puikia galimybe – už savanorystę prie stojamojo balo jiems buvo pridėta 0,25 balo.

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra image.png

Diegiama nauja metodika ir veiklos organizuojamos pagal ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinį „Žaismė ir atradimai“.

………………………………………………………………………………

Laimėtas Erasmus+ projektas 2023-06 -01 – 2025-05-31 laikotarpiui „Išmanūs gamtos vaikai“. Projektui vykdyti skirta 10 932,00 Eur suma.

Projekto paraišką pildė Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio mokytojos Renata Pladienė ir Modesta Buivydaitė bei personalo ir raštinės vadovė Agnė Deimontaitė.

Dalyvavimas Erasmus+ projekte mokytojui yra naudingas, nes tai suteikia galimybę pasidalinti tarptautinėmis geriausiomis praktikomis, įgyti naujų idėjų apie inovatyvų mokymą, plėtoti tarptautinį supratimą, gerinti technologinį raštingumą ir skatinti kultūrų integraciją ugdymo procese. Tai ne tik skatina profesinės kompetencijos plėtrą, bet ir prisideda prie mokymo proceso įvairinimo bei mokinių įtraukimo į STEAM ir IT tematiką. Kolegų praktikos stebėjimas yra svarbus žingsnis siekiant nuolatinio tobulėjimo ugdymo srityje. Stebėjimas leis mums pasidalinti idėjomis, patirtimi bei įgyti naujų įžvalgų. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į tai, kaip kolegos įgyvendina savo praktiką, bet ir kaip jie panaudoja STEAM ir IT elementus dirbdami su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Tai ne tik skatins profesinį augimą, bet ir prisidės prie kokybiškesnio ir inovatyvesnio mokymo proceso.

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga išsiskiria iš kitų įstaigų, nes įkurta nestandartinėse patalpose, kuriose trūksta erdvės įvairioms veikloms, todėl dauguma veiklų ir kitų renginių vyksta V. Into akmenų muziejaus parke ir kitose lauko erdvėse. Dalyvavimo Erasmus projekte siekis – stebėti ugdymo veiklas lauko erdvėse ir įgyti ugdymo planavimo ir organizavimo patirties šioje srityje. Labai aktualios STEAM veiklos ir patirtys. Be to, darželis yra apsirūpinęs moderniomis skaitmeninėmis priemonėmis (ClassVR akiniai, bitutės robotukai, Smart TV, planšetės), tačiau stinga patirties ir įgūdžių panaudojant ir pritaikant šias priemones ugdymo veiklose. Dalyvavimo Erasmus projekte metu taip pat tikimasi įgyti atitinkamų įgūdžių. Taip pat tikimės projekto metu įgyti žinių apie IT priemonių ir lauko erdvių veiklų integravimą į mūsų ugdymą.

Antras dalyvavimo projekte tikslas – stebint ugdymo veiklas lauko erdvėse įgyti ugdymo planavimo ir organizavimo patirties ir žinių, kaip tikslingai panaudoti gamtos resursus vykdant patyriminį ugdymą.