Šiuo metu lopšelyje – darželyje

Įsivertinimas yra vienas iš esminių ugdymo įstaigos veiklos veiksnių, padedančių užtikrinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios įstaigos veiklos kokybę.
Vaikų ugdymo(si) kokybė – vienas iš pagrindinių Mosėdžio lopšelio-darželio tikslų, todėl pradedamas veiklos kokybės įsivertinimas. Įsivertinimo grupės nariai: koordinatorė – mokytoja R. Pladienė, narės: personalo ir raštinės vadovė A. Deimontaitė, mokytoja metodininkė L. Bernotienė, virėja K. Maksvytienė, lopšelio-darželio tarybos pirmininkė L. Ūselytė.

Diegiama nauja metodika ir veiklos organizuojamos pagal ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinį „Žaismė ir atradimai“.

Veiklas „Bitučių“ ir „Kiškučių“ grupėse papildo skaitmeninės priemonės: smart televizoriaus ekrane atliekamos eduka klasėje siūlomos lavinamosios užduotėlės ikimokyklinukams.