Vadovai

Direktorė Daiva Mažrimienė

Gimimo data 1968-09-30

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

Institucija, mokymosi
laikotarpis
Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas
ŠPI, 1987 – 1992 Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybė, pradinių klasių mokytojos kvalifikacija.
ŠU, 2015 – 2017 Viešojo valdymo studijų programa, viešojo administravimo magistro laipsnis.
Neformaliosios švietimo lyderystės programa (LL2), 2013-2014 Baigė neformaliosios švietimo lyderystės programos modulį: ,,Lyderis – besimokantis vedlys“, ,,Lyderio ir pasiekėjų santykiai“, ,,Lyderis – mokymosi vedlys“, ,,Lyderis besimokančioje organizacijoje“.

Darbo patirtis:

1989 – 2020 m. Skuodo Bartuvos progimnazija ( mokytoja, klasės vadovas). Technologijų mokytoja metodininkė, estetinės krypties ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, profsąjungos pirmininkė.

2005 – 2015 m. Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla (specialybės mokytoja, klasės vadovė). Dekoratyvinės tekstilės gamintojo specialybės mokytoja.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. – Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis. Direktorė.

Kontaktinis tel. nr. +37068582510