Vaikų priėmimas

Vaikai priimami į lopšelį-darželį tėvams (teisėtiems vaiko atstovams) pateikus PRAŠYMĄ

Užpildytą prašymą ir gimimo liudijimo, gimimo išrašo ar asmens dokumento kopiją atsiųsti elektroniniu paštu mosedziodarzelis@gmail.com arba atvykti ir prašymą užpildyti į lopšelį-darželį.

Prašymai registruojami švietimo ir mokslo ministro nustatyto pavyzdžio registracijos žurnale.

Vaiko priėmimas ugdytis lopšelyje-darželyje įforminamas dvišale lopšelio-darželio direktoriaus ir prašymo pateikėjo sutartimi.

Vaikui pradėjus lankyti lopšelį-darželį, tėvai (teisėti vaiko atstovai) pateikia:

  • gimimo liudijimo, gimimo išrašo ar asmens dokumento kopiją (jei nepateikė su prašymu);
  • vaiko sveikatos būklės pažymėjimą;
  • dokumentus, patvirtinančius teisę į mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo lengvatas.

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS