Veiklos sritis – ikimokyklinis ugdymas

papildomos_paslaugos

Ikimokyklinis amžius – pirmasis ugdymo

laiptelis. Kiek į vaikus investuosime

vaikystėje, priklausys sėkmingas

vaikų ugdymas mokykloje, sėkmė

visame tolimesniame gyvenime.

Lopšelis-darželis teikia ikimokyklinio ugdymo paslaugas vaikams nuo 1 iki 5 metų.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programa, parengta vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014) bei Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis (2015).