Projektai

2024 M. ĮSTAIGOJE ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

                          Projektinė veikla – tai ne tik paskata įgyvendinti idėjas, projektai  padeda skatinti bendruomenės iniciatyvumą, diegti pokyčius, sukuria erdvę vaikų saviraiškai, individualumui atsiskleisti, užtikrina partnerystės tinklo plėtrą su socialiniais partneriais.

Projekto pavadinimas Projektą vykdo

Projekto vykdymo data

Iniciatyvos, projektai „Suteik darželiui
gražesnę spalvą“ 

Darželio bendruomenė

2024 metai
Gamtos pažinimo-tyrinėjimo projektas
,,Žaisk, pažink, tyrinėk” 
Gamtos pažinimo-tyrinėjimo projektas
,,Žaisk, pažink, tyrinėk” 
2024m.
spalio 1 d.

Aplinkosauginis projektas
,,Gamta – mūsų namai “ 

Vyr. mokytojos
D. Drąsutienė, M.
Buivydaitė

2024 m. balandžio
15-19 d.

Sveikatingumo savaitė „Noriu būti sveikas“.

Vyr. mokytoja
A. Kubilienė

2024 m.
balandžio 8-12 d.
Projektas „Judesio galia“.  Mokytoja
M. Buivydaitė
2024 m.
rugsėjo mėn.
Akcija knygnešių dienai paminėti Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio bendruomenė 2023-03-16

Projektas „Darželyje draugauja visi – maži ir dideli“

Vyr. mokytoja D. Drąsutienė

2023 m. lapkričio mėn.

Sveiko maisto gaminimo ir
degustavimo akcijos.

Higienos ir maitinimo
organizavimo specialistė
Dromantaitė,
virėja K. Maksvytienė

Per 2024
metus
Projektas „Tiesiu draugystei
rankutes“. 

Vyr. mokytoja
A. Kubilienė 

2024 m.
lapkričio 25 d. –
gruodžio 10 d.

.

Pasakos savaitė „Keliaujantis
teatriukas“.

Mokytoja metodininkė
L. Bernotienė

2024 m. vasario
19-29 d.

Projektas „ Auginu kalbos medį“

Mokytoja metodininkė
A. Leilionienė

2024 m.
kovo mėn.