Darbo užmokestis

Vidutinis 2023 m. nustatytas mėnesinis darbo užmokestis

Virėja  (1) – 1035,09 Eur

Valytoja (1) – 630 Eur

Darbininkas (1) – 420 Eur

Mokytojos (auklėtojos) padėjėja (5) – 959,14 Eur

Personalo ir raštinės vadovė (1) – 1283,40 Eur

Virtuvės pagalbinė darbuotoja (1) – 630 Eur

Skalbinių prižiūrėtoja (1) – 210 Eur

Kūrikas (1) – 467,87 Eur

Higienos ir maitinimo organizavimo specialistė (1) – 1145,76 Eur

Mokytoja (8) – 1497,59 Eur

Logopedė (1) – 877,92 Eur

Meninio ugdymo mokytoja (1) – 877,92 Eur

Vaikus lydintis asmuo (1) – 210 Eur

Vidutinis 2023m. III ketvirčio nustatytas mėnesinis darbo užmokestis

Virėja  (1) – 1035,09 Eur

Valytoja (1) – 630 Eur

Darbininkas (1) – 420 Eur

Mokytojos (auklėtojos) padėjėja (5) – 959,14 Eur

Personalo ir raštinės vadovė (1) – 1283,40 Eur

Virtuvės pagalbinė darbuotoja (1) – 630 Eur

Skalbinių prižiūrėtoja (1) – 210 Eur

Kūrikas (1) – 474,30 Eur

Higienos ir maitinimo organizavimo specialistė (1) – 1145,76 Eur

Mokytoja (8) – 1497,59 Eur

Logopedė (2) – 877,92 Eur

Meninio ugdymo mokytoja (1) – 877,92 Eur

Vaikus lydintis asmuo (1) – 210 Eur

Vidutinis 2023m. II ketvirčio nustatytas mėnesinis darbo užmokestis

Virėja  (1) – 1035,09 Eur

Valytoja (1) – 630 Eur

Darbininkas (1) – 420 Eur

Mokytojos (auklėtojos) padėjėja (5) – 1046,81 Eur

Personalo ir raštinės vadovė (1) – 1218,92 Eur

Virtuvės pagalbinė darbuotoja (1) – 630 Eur

Skalbinių prižiūrėtoja (1) – 210 Eur

Kūrikas (1) – 474,30 Eur

Higienos ir maitinimo organizavimo specialistė (1) – 1076,32 Eur

Mokytoja (8) – 1500,38 Eur

Logopedė (2) – 656,35 Eur

Meninio ugdymo mokytoja (1) – 877,92 Eur

Vaikus lydintis asmuo (1) – 210 Eur

Vidutinis 2023m. I ketvirčio nustatytas mėnesinis darbo užmokestis

Virėja  (1) – 1035,09 Eur

Valytoja (1) – 630 Eur

Darbininkas (1) – 420 Eur

Mokytojos (auklėtojos) padėjėja (5) – 1046,81 Eur

Personalo ir raštinės vadovė (1) – 1218,92 Eur

Virtuvės pagalbinė darbuotoja (1) – 630 Eur

Skalbinių prižiūrėtoja (1) – 210 Eur

Kūrikas (1) – 474,30 Eur

Higienos ir maitinimo organizavimo specialistė (1) – 1076,32 Eur

Mokytoja (8) – 1500,38 Eur

Logopedė (2) – 656,35 Eur

Meninio ugdymo mokytoja (1) – 877,92 Eur

Vaikus lydintis asmuo (1) – 210 Eur

Vidutinis 2022m. nustatytas mėnesinis darbo užmokestis

Virėja  (1) – 931,25 Eur

Valytoja (1) – 547,50 Eur

Darbininkas (1) – 365 Eur

Mokytojos (auklėtojos) padėjėja (5) – 942,65 Eur

Personalo ir raštinės vadovė (1) – 1055,23 Eur

Virtuvės pagalbinė darbuotoja (1) – 547,50 Eur

Skalbinių prižiūrėtoja (1) – 182,50 Eur

Kūrikas (1) – 425,35 Eur

Higienos ir maitinimo organizavimo specialistė (1) – 1015,41 Eur

Mokytoja (7) – 1334,99 Eur

Logopedė (1) – 729,43 Eur

Meninio ugdymo mokytoja (1) – 783,73 Eur

Vaikus lydintis asmuo (1) – 182,50 Eur

Vidutinis 2022 m. III ketvirčio  nustatytas mėnesinis darbo užmokestis

Higienos ir maitinimo organizavimo specialistė (1) – 1015,41 Eur

Virėja (1) – 931,25 Eur

Pagalbinis darbininkas (1) – 365,00 Eur

Virtuvės pagalbinė darbuotoja (1) – 547,50 Eur

Mokytojos (auklėtojos) padėjėja (5) – 942,65 Eur

Personalo ir raštinės vadovė (1) – 1055,23 Eur

Skalbinių prižiūrėtoja (1) – 182,50 Eur

Valytoja (1) – 547,50 Eur

Vaikus lydintis asmuo (1) – 182,50 Eur

Mokytoja (7) – 1503,78 Eur

Meninio ugdymo mokytoja (1) – 780,11 Eur

Logopedė (1) – 729,43 Eur

Kūrikas (1) – 0,00 Eur

Vidutinis 2022 m. II ketvirčio  nustatytas mėnesinis darbo užmokestis

Higienos ir maitinimo organizavimo specialistė (1) – 1015,41 Eur

Virėja (1) – 931,25 Eur

Pagalbinis darbininkas (1) – 365,00 Eur

Virtuvės pagalbinė darbuotoja (1) – 547,50 Eur

Mokytojos (auklėtojos) padėjėja (5) – 942,65 Eur

Personalo ir raštinės vadovė (1) – 1055,23 Eur

Skalbinių prižiūrėtoja (1) – 182,50 Eur

Valytoja (1) – 365,00 Eur

Mokytoja (7) – 1476,18 Eur

Meninio ugdymo mokytoja (1) – 780,11 Eur

Logopedė (1) – 729,43 Eur

Kūrikas (1) – 0,00 Eur

Vidutinis 2022 m. I ketvirčio  nustatytas mėnesinis darbo užmokestis

Higienos ir maitinimo organizavimo specialistė (1) – 1015,41 Eur

Virėja (1) – 931,25 Eur

Pagalbinis darbininkas (1) – 321,00 Eur

Virtuvės pagalbinė darbuotoja (1) – 547,50 Eur

Mokytojos (auklėtojos) padėjėja (5) – 950,25 Eur

Personalo ir raštinės vadovė (1) – 1055,23 Eur

Skalbinių prižiūrėtoja (1) – 182,50 Eur

Valytoja (1) – 365,00 Eur

Mokytoja (7) – 1291,64 Eur

Meninio ugdymo mokytoja (1) – 780,11 Eur

Logopedė (1) – 729,43 Eur

Kūrikas (1) – 501,50 Eur

Vidutinis 2021m. nustatytas mėnesinis darbo užmokestis

Virėja  (1) – 812,36 Eur

Valytoja (1) – 321 Eur

Darbininkas (1) – 321 Eur

Mokytojos (auklėtojos) padėjėja (5) – 836,33 Eur

Personalo ir raštinės vadovė (1) – 940,31 Eur

Virtuvės pagalbinė darbuotoja (1) – 481,50 Eur

Skalbinių prižiūrėtoja (1) – 160,50 Eur

Kūrikas (1) – 395 Eur

Higienos ir maitinimo organizavimo specialistė (1) – 756,80 Eur

Mokytoja (7) – 1437,68 Eur

Logopedė (1) – 563,16 Eur

Meninio ugdymo mokytoja (1) – 708,89 Eur