Asmens duomenų apsauga

Atsakingas asmuo už asmens duomenų apsaugą – personalo ir raštinės vadovė Agnė Deimontaitė

Tel. +370 68582510 El. paštas: mosedziodarzelis@gmail.com

Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašas

Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašo 1 priedas

Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašo 2 priedas

Vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo ir priežiūros įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas