Tvarkos

Vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas

Nušalinimo nuo darbo Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas

Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo ir priežiūros Įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

Darbo nuotoliniu būdu Skuodo rajono Mosėdžio lopšelyje-darželyje taisyklės

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio Vidaus kontrolės politika

Ikimokyklinio ugdymo programa „Keliaukime drauge“

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklės

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo ir priežiūros įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio darbuotojų etikos kodeksas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio kompiuterių ir kitų informacinių technologijų naudojimo bei atsakingų asmenų už jų priežiūrą skyrimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas