Tvarkos

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio Vidaus kontrolės politika

Ikimokyklinio ugdymo programa „Keliaukime drauge“

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklės

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo ir priežiūros įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio darbuotojų etikos kodeksas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio kompiuterių ir kitų informacinių technologijų naudojimo bei atsakingų asmenų už jų priežiūrą skyrimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas