Tvarkos

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio vaikų, nenorinčių miegoti pietų miego, užimtumo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio vaikų ir darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa

Nušalinimo nuo darbo Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas

Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės

Darbo nuotoliniu būdu Skuodo rajono Mosėdžio lopšelyje-darželyje taisyklės

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio Vidaus kontrolės politika

Ikimokyklinio ugdymo programa „Keliaukime drauge“

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklės

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio darbuotojų etikos kodeksas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio kompiuterių ir kitų informacinių technologijų naudojimo bei atsakingų asmenų už jų priežiūrą skyrimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos tvarkos aprašas